Team

Nieuws

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

30 januari 2020

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht

Nieuws

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

30 januari 2020

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts

Nieuws

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

23 januari 2020

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2

Nieuws

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

23 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het

Nieuws

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

23 januari 2020

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn

Nieuws

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16 januari 2020

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze

Nieuws

Doorlopend afwisselend priv├ęgebruik bestelauto

16 januari 2020

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter

Nieuws

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer.

16 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de

Nieuws

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

9 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse

Nieuws

Gebruikelijk loon 2020

8 januari 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de