Team

Nieuws

Geen ondernemerschap voor omzetbelasting

29 juni 2023

Ondernemer voor de omzetbelasting is eenieder, die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent of

Nieuws

Compensatie transitievergoeding ten onrechte geweigerd

22 juni 2023

Als een arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beƋindigd, heeft de werknemer in beginsel recht

Nieuws

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen

15 juni 2023

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Tijdens de behandeling

Nieuws

Ontslagname werknemer niet te snel aannemen

15 juni 2023

Een werkgever mag er niet snel vanuit gaan dat een werknemer ontslag neemt. Uit vaste rechtspraak

Nieuws

Geen laag tarief erfbelasting voor ex-partner

8 juni 2023

Voor de erfbelasting zijn twee ongehuwde personen elkaars partner als zij in de zes maanden

Nieuws

Intracommunautaire verwerving auto door particulier

1 juni 2023

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht in zijn