Team

Nieuws

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

3 januari 2020

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van

Nieuws

Wijzigingen loonbelasting 2020

3 januari 2020

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik

Nieuws

Bedragen kindregelingen 2020

3 januari 2020

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per

Nieuws

Investeringsaftrek 2020

3 januari 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in

Nieuws

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

3 januari 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als

Nieuws

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

3 januari 2020

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €