Team

Nieuws

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28 februari 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een

Nieuws

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28 februari 2019

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief

Nieuws

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28 februari 2019

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget

Nieuws

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

20 februari 2019

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de

Nieuws

Forensenbelasting

20 februari 2019

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun

Nieuws

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

20 februari 2019

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als

Nieuws

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

20 februari 2019

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten

Nieuws

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

20 februari 2019

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever

Nieuws

Verdeling koopsom onderneming

20 februari 2019

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de

Nieuws

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

13 februari 2019

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling.