Team

Nieuws

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

26 september 2019

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden

Nieuws

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

26 september 2019

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop

Nieuws

Kamervragen nieuwe KOR

26 september 2019

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR

Nieuws

Maatregelen inkomstenbelasting

19 september 2019

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk

Nieuws

Maatregelen vennootschapsbelasting

19 september 2019

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van €

Nieuws

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

19 september 2019

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel

Nieuws

Maatregelen omzetbelasting

19 september 2019

Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere

Nieuws

Maatregelen verhuurderheffing

19 september 2019

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde

Nieuws

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

19 september 2019

Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6

Nieuws

Bronbelasting op royalty en dividend

19 september 2019

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet