Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkene(n) aanmerkingen hebben op het handelen van een vennoot en/of medewerker of op de dienstverlening van GBA Accountants en Adviseurs, dan kan/kunnen deze zich wenden tot onze compliance officer, die als kwaliteitsbeoordelaar aan deze organisatie is verbonden.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw worden gedaan en uiting geven aan gegronde gevoelens van ontevredenheid en/of zorg. Alle meldingen worden door ons vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

Adressering
Schriftelijk richten aan ons kantooradres:
Eisenhowerlaan 134
2517 KN Den Haag
T.a.v. de compliance officer

Of per e-mail: info@gba-adviseurs.nl