Team

Nieuws

Aanslag tijdig vastgesteld

31 oktober 2019

Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag

Nieuws

Minimumloon per 1 januari 2020

31 oktober 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en

Nieuws

Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

31 oktober 2019

De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige

Nieuws

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

24 oktober 2019

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de

Nieuws

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

17 oktober 2019

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger

Nieuws

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

17 oktober 2019

De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een

Nieuws

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

17 oktober 2019

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering

Nieuws

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

14 oktober 2019

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw

Nieuws

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

10 oktober 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter

Nieuws

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

10 oktober 2019

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land