Team

Nieuws

Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

27 juli 2023

Onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is de mogelijkheid om een deel van het pensioenkapitaal

Nieuws

Vereenvoudiging verlofstelsel

20 juli 2023

De minister van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over vereenvoudiging van het

Nieuws

Nieuw belastingverdrag met België

13 juli 2023

Nederland en BelgiË hebben een nieuw belastingverdrag ondertekend. Het nieuwe verdrag vervangt het

Nieuws

Geen compensatie voor quasi transitievergoeding

6 juli 2023

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 in beginsel een