Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Nieuws

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

11 augustus 2022

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de

Nieuws

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

4 augustus 2022

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare

Nieuws

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

28 juli 2022

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben

Nieuws

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast

21 juli 2022

Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting wordt de waarde van

Nieuws

Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom

14 juli 2022

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van

Nieuws

Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn

7 juli 2022

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure is overschreden, heeft de

Nieuws

Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

30 juni 2022

De staatssecretaris van Financi√čn heeft de Eerste Kamer gevraagd om het wetsvoorstel aanvullende

Nieuws

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

23 juni 2022

De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

Nieuws

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

16 juni 2022

De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor

Nieuws

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16 juni 2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland,