Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Nieuws

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

17 januari 2019

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een

Nieuws

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17 januari 2019

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

Nieuws

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17 januari 2019

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden

Nieuws

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17 januari 2019

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor priv├ęgebruik van een auto van de zaak verlaagd van

Nieuws

Besteding geleend geld aan eigen woning

10 januari 2019

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning

Nieuws

Te late inkeer

10 januari 2019

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

Nieuws

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10 januari 2019

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens

Nieuws

Winst bij verkoop grond belast

10 januari 2019

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit

Nieuws

Zwarte lijst laagbelastende landen

4 januari 2019

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe

Nieuws

Wijzigingen loonbelasting

4 januari 2019

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Priv├ęgebruik autoWerknemers met