Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Nieuws

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

1 december 2022

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van Financi√čn de Kamer

Nieuws

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24 november 2022

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst

Nieuws

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17 november 2022

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een

Nieuws

Maakt gebruik van de investeringsaftrek

11 november 2022

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de

Nieuws

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

10 november 2022

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting

Nieuws

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

3 november 2022

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd.

Nieuws

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

27 oktober 2022

Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure over een

Nieuws

Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

20 oktober 2022

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe de voorgenomen

Nieuws

Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand

13 oktober 2022

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van

Nieuws

Boete wegens niet doen van aangifte

6 oktober 2022

Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen kan de inspecteur een boete opleggen aan een