Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Zoeken

 

Nieuws

Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland

19 april 2018

De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan…

Nieuws

Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

19 april 2018

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in…

Nieuws

Kamerbrief positie bedrijfsarts

19 april 2018

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De…

Nieuws

Aanzegverplichting

12 april 2018

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van…

Nieuws

Aanzegverplichting

12 april 2018

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van…

Nieuws

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

12 april 2018

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met…

Nieuws

Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

12 april 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale…

Nieuws

Herinvesteringsreserve en emigratie

12 april 2018

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van…

Nieuws

Herinvesteringsreserve en emigratie

12 april 2018

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van…

Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming

6 april 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de…

Nieuws

Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

5 april 2018

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de…

Nieuws

Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld

5 april 2018

De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding…

Nieuws

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

5 april 2018

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in…

Nieuws

Verrekening negatief verlofdagensaldo

29 maart 2018

Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan…

Nieuws

Overgangsregeling bijtellingspercentage

28 maart 2018

De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd…

Nieuws

Overgangsregeling bijtellingspercentage

28 maart 2018

De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd…

Nieuws

Plannen regeerakkoord slecht voor mkb

22 maart 2018

In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en…

Nieuws

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

22 maart 2018

Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor…

Nieuws

Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

22 maart 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening…

Nieuws

Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

22 maart 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening…

Nieuws

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

15 maart 2018

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij…

Nieuws

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

15 maart 2018

De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de…

Nieuws

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

15 maart 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor…

Nieuws

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

9 maart 2018

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun…

Nieuws

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

8 maart 2018

Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk…

Nieuws

Arbeids- of stageovereenkomst?

8 maart 2018

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De…

Nieuws

Controleer de WOZ-waarde van uw woning

1 maart 2018

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De…

Nieuws

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

1 maart 2018

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte…

Nieuws

Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

1 maart 2018

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van…

Nieuws

Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

1 maart 2018

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van…

Nieuws

Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

1 maart 2018

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de…

Nieuws

Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

1 maart 2018

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de…

Nieuws

Kamervragen slapende dienstverbanden

22 februari 2018

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers…

Nieuws

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

22 februari 2018

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te…

Nieuws

Rulings procedureel niet altijd in orde

22 februari 2018

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000…

Nieuws

Rulings procedureel niet altijd in orde

22 februari 2018

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000…

Nieuws

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

22 februari 2018

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door…

Nieuws

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

22 februari 2018

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door…

Nieuws

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

22 februari 2018

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de…

Nieuws

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

22 februari 2018

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de…

Nieuws

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

15 februari 2018

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten…

Nieuws

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

15 februari 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over…

Nieuws

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

15 februari 2018

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij…

Nieuws

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

9 februari 2018

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om…

Nieuws

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

9 februari 2018

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om…

Nieuws

Nieuw modelkoopcontract woningen

8 februari 2018

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het…

Nieuws

Nieuw modelkoopcontract woningen

8 februari 2018

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het…

Nieuws

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

8 februari 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor…

Nieuws

Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

8 februari 2018

Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de…

Nieuws

Verplicht privévermogen

1 februari 2018

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als…