Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Nieuws

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

10 juni 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling

Nieuws

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

10 juni 2021

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale

Nieuws

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

10 juni 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een

Nieuws

Startersregeling TVL

10 juni 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor

Nieuws

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

3 juni 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire

Nieuws

TVL startende ondernemers

3 juni 2021

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer

Nieuws

BIK vervalt met terugwerkende kracht

3 juni 2021

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021

Nieuws

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

31 mei 2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021

Nieuws

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

27 mei 2021

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar

Nieuws

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

27 mei 2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De