Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Nieuws

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13 maart 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van

Nieuws

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13 maart 2019

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer

Nieuws

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13 maart 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor

Nieuws

Tot 1.000 km is een auto nieuw

6 maart 2019

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de

Nieuws

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

6 maart 2019

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat

Nieuws

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

6 maart 2019

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter

Nieuws

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28 februari 2019

Bij de beƫindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief

Nieuws

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28 februari 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geĆÆnformeerd over een

Nieuws

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28 februari 2019

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget

Nieuws

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

20 februari 2019

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als