Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Nieuws

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

24 september 2020

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De

Nieuws

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

24 september 2020

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de

Nieuws

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

24 september 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor

Nieuws

Uitzondering op eis vlakke laadvloer

24 september 2020

Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het

Nieuws

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

17 september 2020

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is

Nieuws

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

17 september 2020

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de

Nieuws

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17 september 2020

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen

Nieuws

Belastingplan 2021: een overzicht

17 september 2020

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021

Nieuws

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

17 september 2020

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht

Nieuws

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

17 september 2020

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de