Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Nieuws

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

15 augustus 2019

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige

Nieuws

Auto met transportschade is nieuw voor bpm

15 augustus 2019

Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van

Nieuws

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

15 augustus 2019

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het

Nieuws

Beperking duur alimentatie

8 augustus 2019

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie

Nieuws

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

8 augustus 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met

Nieuws

Aanpassing BPM per 1 juli 2020

8 augustus 2019

De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de

Nieuws

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

1 augustus 2019

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde

Nieuws

Aanmelding nieuwe KOR

1 augustus 2019

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling

Nieuws

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

1 augustus 2019

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon

Nieuws

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

1 augustus 2019

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk,