Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Nieuws

Doe tijdig suppletieaangifte

14 november 2019

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2019 willen corrigeren of die een balanspost btw willen

Nieuws

Afdracht priv├ęgebruik

14 november 2019

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2019 moet u btw afdragen over privégebruik van

Nieuws

Hoog btw-tarief voor alcohol in restaurant

14 november 2019

Voor de heffing van omzetbelasting geldt als uitgangspunt dat iedere prestatie afzonderlijk wordt

Nieuws

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

14 november 2019

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers

Nieuws

Bijtelling priv├ęgebruik fiets

14 november 2019

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het

Nieuws

Bijtelling auto van de zaak

14 november 2019

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de

Nieuws

Investeringsaftrek

14 november 2019

Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De

Nieuws

Voorkom verliesverdamping

14 november 2019

Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande

Nieuws

Verbreking fiscale eenheid op verzoek

14 november 2019

Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg

Nieuws

Gebruik eHerkenning

14 november 2019

Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de