Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Nieuws

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

17 april 2019

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde

Nieuws

Beëindiging slapende dienstverbanden

17 april 2019

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de

Nieuws

Zonder nieuw feit geen navordering

17 april 2019

Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een

Nieuws

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

10 april 2019

In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de

Nieuws

Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

10 april 2019

De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat

Nieuws

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

3 april 2019

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn

Nieuws

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

3 april 2019

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen

Nieuws

Ritten naar golfclub deels privé

3 april 2019

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een

Nieuws

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

27 maart 2019

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere

Nieuws

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

27 maart 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend