Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit de accountancy- en belastingbranche.

Nieuws

Belastingplan 2024

21 september 2023

Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale pakket aan

Nieuws

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

14 september 2023

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na

Nieuws

Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024

7 september 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de inhoud van

Nieuws

Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen

31 augustus 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid over de belastingplicht voor de

Nieuws

Gemeente dient op verzoek afschrift van gegevens te verstrekken in WOZ-procedure

24 augustus 2023

Op grond van de Wet WOZ dient de gemeentelijke heffingsambtenaar op verzoek een afschrift te

Nieuws

Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

17 augustus 2023

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingegaan. Deze wet is bedoeld om

Nieuws

Conclusie AG aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

10 augustus 2023

Binnen de werkkostenregeling kan de werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als

Nieuws

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

3 augustus 2023

Een werkgever komt in aanmerking voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) als het gemiddelde

Nieuws

Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

27 juli 2023

Onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is de mogelijkheid om een deel van het pensioenkapitaal

Nieuws

Vereenvoudiging verlofstelsel

20 juli 2023

De minister van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over vereenvoudiging van het