Team

Nieuws

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24 november 2022

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst

Nieuws

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17 november 2022

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een

Nieuws

Maakt gebruik van de investeringsaftrek

11 november 2022

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de

Nieuws

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

10 november 2022

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting

Nieuws

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

3 november 2022

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd.