Team

Nieuws

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

25 maart 2021

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht

Nieuws

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

25 maart 2021

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een

Nieuws

Contouren evenementenregeling

25 maart 2021

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche

Nieuws

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

25 maart 2021

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een

Nieuws

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

18 maart 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze

Nieuws

Aanvullingen economisch steunpakket

18 maart 2021

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een

Nieuws

Verlenging uitstel van belastingbetaling

18 maart 2021

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek

Nieuws

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

18 maart 2021

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het

Nieuws

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

11 maart 2021

Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting over de periode

Nieuws

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

11 maart 2021

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding