Team

Nieuws

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

27 juni 2019

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv

Nieuws

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

27 juni 2019

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te

Nieuws

Liquidatieverliesverrekening

27 juni 2019

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een

Nieuws

Herziening omzetbelasting opfokkosten

26 juni 2019

Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is

Nieuws

Herstel arbeidsovereenkomst

26 juni 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de

Nieuws

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

20 juni 2019

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de

Nieuws

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

19 juni 2019

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van

Nieuws

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

19 juni 2019

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een

Nieuws

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

19 juni 2019

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te

Nieuws

Wet arbeidsmarkt in balans

12 juni 2019

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de