Team

Nieuws

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

30 april 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling

Nieuws

Ouderschapsverlof straks deels betaald

30 april 2020

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren.

Nieuws

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

30 april 2020

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box

Nieuws

Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

28 april 2020

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de

Nieuws

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

25 april 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter

Nieuws

Uitbreiding doelgroep Tozo

25 april 2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer

Nieuws

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

23 april 2020

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nieuws

Samenloop NOW en loonkostensubsidie

23 april 2020

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bevat de verplichting

Nieuws

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

23 april 2020

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in

Nieuws

Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW

23 april 2020

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen