Team

Nieuws

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

30 juli 2020

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk

Nieuws

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

30 juli 2020

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of

Nieuws

Privégebruik auto en omzetbelasting

30 juli 2020

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel

Nieuws

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

23 juli 2020

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de

Nieuws

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

23 juli 2020

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van

Nieuws

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

23 juli 2020

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een

Nieuws

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

16 juli 2020

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel

Nieuws

Regeling TOFA twee weken langer open

16 juli 2020

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor

Nieuws

Uw NOW-aanvraag afronden 

16 juli 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona

Nieuws

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

16 juli 2020

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn