Team

Nieuws

Minister van Financiën verlengt inschrijftermijn UBO-register niet

31 maart 2022

De minister van FinanciËn heeft van meerdere Kamerfracties vragen ontvangen over het UBO-register.

Nieuws

Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen

24 maart 2022

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de maximale wettelijke betaaltermijn van het

Nieuws

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

22 maart 2022

In november 2021 is het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) vastgesteld. Bij de vaststelling

Nieuws

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

17 maart 2022

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in verband met de gestegen

Nieuws

Gezamenlijke verkrijging economische eigendom woning

10 maart 2022

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende

Nieuws

Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank

3 maart 2022

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet sinds 1 juli 2015