Team

Nieuws

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

31 januari 2019

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het

Nieuws

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

31 januari 2019

De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor

Nieuws

Partnerschap ondanks echtscheiding

31 januari 2019

In de inkomstenbelasting bestaan meerdere heffingskortingen, die zijn bedoeld voor specifieke

Nieuws

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

31 januari 2019

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de

Nieuws

Landelijke Landbouwnormen 2018

31 januari 2019

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat

Nieuws

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

31 januari 2019

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee

Nieuws

Schenking kort voor overlijden

24 januari 2019

Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt

Nieuws

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

24 januari 2019

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond

Nieuws

Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

24 januari 2019

In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een

Nieuws

Kamervragen aangifte omzetbelasting

24 januari 2019

De staatssecretaris van Financi├źn heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee