Team

Nieuws

Ongeoorloofd onderscheid in forensenbelasting

27 februari 2020

Een van de belastingen die gemeenten op grond van de Gemeentewet mogen heffen is de

Nieuws

Beƫindiging ouder slapend dienstverband

27 februari 2020

Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging van een dienstverband op zijn

Nieuws

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

27 februari 2020

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon

Nieuws

Onderzoek forfaits in belastingrecht

27 februari 2020

Medio 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over forfaits in het belastingstelsel aan de

Nieuws

Hof Den Haag merkt auto met minder dan 1.000 km op de teller aan als nieuw

27 februari 2020

Voor de heffing van bpm bij invoer is van belang of het voertuig nieuw of gebruikt is op het

Nieuws

Kamervragen Belastingplan 2021

27 februari 2020

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van

Nieuws

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

20 februari 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen

Nieuws

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

20 februari 2020

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn

Nieuws

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

20 februari 2020

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding

Nieuws

Aansprakelijkheid bestuurder

20 februari 2020

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die