Team

Nieuws

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

24 juni 2021

Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt

Nieuws

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

24 juni 2021

De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning,

Nieuws

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

24 juni 2021

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nieuws

Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op

24 juni 2021

Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing kunnen eenzijdig worden beëindigd met

Nieuws

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

24 juni 2021

Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af. Tot die datum

Nieuws

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

17 juni 2021

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling.

Nieuws

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

17 juni 2021

Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze

Nieuws

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

17 juni 2021

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de

Nieuws

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

17 juni 2021

Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om

Nieuws

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

10 juni 2021

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale