Team

Nieuws

Uitstel voor betaling van belasting verlengd tot en met 31 maart

31 januari 2022

De bijzondere regeling voor uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers is verlengd tot en

Nieuws

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

27 januari 2022

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de

Nieuws

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

20 januari 2022

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van de

Nieuws

Beleid omzetting S&O-verklaringen

20 januari 2022

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de

Nieuws

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

13 januari 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis

Nieuws

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

6 januari 2022

De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren

Nieuws

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

5 januari 2022

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende