Team

Nieuws

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

31 mei 2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021

Nieuws

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

27 mei 2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De

Nieuws

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

27 mei 2021

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van

Nieuws

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

27 mei 2021

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar

Nieuws

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

20 mei 2021

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft

Nieuws

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

20 mei 2021

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele

Nieuws

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

20 mei 2021

Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonderlijk

Nieuws

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

20 mei 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De wet is bedoeld

Nieuws

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

12 mei 2021

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een

Nieuws

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

12 mei 2021

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie