Team

Nieuws

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

28 november 2019

Bij de Tweede Kamer is het voorstel voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) in

Nieuws

Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

28 november 2019

In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een

Nieuws

Premiepercentages Zvw 2020 bekend

28 november 2019

De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de

Nieuws

Oude schuld volgt huis niet naar box 3

21 november 2019

De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning

Nieuws

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

21 november 2019

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen,

Nieuws

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

21 november 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon

Nieuws

Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

21 november 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering

Nieuws

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

21 november 2019

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een

Nieuws

Voorkom verliesverdamping

14 november 2019

Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande

Nieuws

Afdracht priv├ęgebruik

14 november 2019

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2019 moet u btw afdragen over privégebruik van