Team

Nieuws

Ontslag op staande voet vanwege diefstal

26 oktober 2023

Bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht

Nieuws

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen?

24 oktober 2023

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de

Nieuws

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2024

19 oktober 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel

Nieuws

Wel indexatie, maar geen verdere verhoging vrijwilligersvergoeding

12 oktober 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het Belastingplan 2023 in de Eerste

Nieuws

Constatering, dat de redelijke termijn is overschreden, volstaat bij gering financieel belang

5 oktober 2023

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure in belastingzaken is