Team

Nieuws

Maximale transitievergoeding 2019

25 oktober 2018

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd.

Nieuws

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

25 oktober 2018

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht

Nieuws

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

25 oktober 2018

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer

Nieuws

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

25 oktober 2018

De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de

Nieuws

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

25 oktober 2018

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een

Nieuws

Wijziging verdeling vermogen in box 3

18 oktober 2018

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere

Nieuws

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

18 oktober 2018

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de

Nieuws

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

18 oktober 2018

Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet