Team

Nieuws

Opzegverbod tijdens ziekte

25 februari 2021

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Nieuws

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

25 februari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de

Nieuws

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

25 februari 2021

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van

Nieuws

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

25 februari 2021

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging

Nieuws

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

25 februari 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale

Nieuws

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

18 februari 2021

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het

Nieuws

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

18 februari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie

Nieuws

Kamervragen lage korting betaling ineens

18 februari 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor

Nieuws

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

11 februari 2021

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale

Nieuws

Drempelvrijstelling RVU

11 februari 2021

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met