Team

Nieuws

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

29 juli 2021

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 zijn werkgevers in beginsel verplicht

Nieuws

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

29 juli 2021

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon

Nieuws

Regeling NOW-4 gepubliceerd

29 juli 2021

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regeling

Nieuws

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

29 juli 2021

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan de

Nieuws

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

22 juli 2021

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de

Nieuws

Mededeling verrekening door Belastingdienst

22 juli 2021

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een

Nieuws

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

22 juli 2021

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste

Nieuws

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

15 juli 2021

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting

Nieuws

Steunmaatregel varend erfgoed

15 juli 2021

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor

Nieuws

Verplicht eigen risico Zvw 2022

15 juli 2021

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op €