Team

Nieuws

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

29 april 2021

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Nieuws

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

29 april 2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel

Nieuws

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

22 april 2021

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en

Nieuws

Eigen woning in het buitenland

22 april 2021

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse

Nieuws

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

22 april 2021

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van FinanciËn aangekondigd dat er een regeling

Nieuws

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

22 april 2021

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beËindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer

Nieuws

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

15 april 2021

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie

Nieuws

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

15 april 2021

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de

Nieuws

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

15 april 2021

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op

Nieuws

Wijziging uitruil overwerkbeloning

15 april 2021

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het