Team

Nieuws

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

31 augustus 2020

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de

Nieuws

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

27 augustus 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen

Nieuws

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

27 augustus 2020

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of

Nieuws

Aanzegverplichting

27 augustus 2020

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor

Nieuws

Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto

27 augustus 2020

In een arrest uit 2017 over de heffing van bpm bij invoer van een gebruikte kampeerauto heeft de

Nieuws

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

27 augustus 2020

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op

Nieuws

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

20 augustus 2020

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies

Nieuws

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

20 augustus 2020

De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt

Nieuws

Verbod op nevenwerkzaamheden

20 augustus 2020

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van

Nieuws

Afgezonderd particulier vermogen

20 augustus 2020

Bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV)