Team

Nieuws

Vernieuwing rulingpraktijk

29 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde

Nieuws

Premiepercentage Zvw 2019

29 november 2018

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie

Nieuws

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

29 november 2018

Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun

Nieuws

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

29 november 2018

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van

Nieuws

Ontslag op staande voet

29 november 2018

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer.

Nieuws

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

29 november 2018

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van

Nieuws

Vrachtwagenheffing

28 november 2018

Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De

Nieuws

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

22 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de

Nieuws

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

22 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het

Nieuws

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

22 november 2018

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het