Team

Nieuws

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

27 maart 2019

Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers

Nieuws

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

27 maart 2019

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere

Nieuws

Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

27 maart 2019

Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst.

Nieuws

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

27 maart 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend

Nieuws

Afwaardering vordering buitenlandse dga

20 maart 2019

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende

Nieuws

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20 maart 2019

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een

Nieuws

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiƫle problemen werkgever

20 maart 2019

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als

Nieuws

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13 maart 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor

Nieuws

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13 maart 2019

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer

Nieuws

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13 maart 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van