Team

Nieuws

Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgenoten

21 december 2023

De winstverdeling onder de vennoten van een vof dient zakelijk te zijn. Een onzakelijke verdeling

Nieuws

Beschikking fiscale eenheid

14 december 2023

De betekenis van een beschikking fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is gelegen in de

Nieuws

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

7 december 2023

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen