Team

Nieuws

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

28 mei 2019

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt

Nieuws

Opzegverbod zwangerschap

28 mei 2019

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de

Nieuws

Minimumloon juli 2019

28 mei 2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21

Nieuws

Heretikettering auto van de zaak

22 mei 2019

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé

Nieuws

Rendabel maken van vermogen

22 mei 2019

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het

Nieuws

Kamervragen belastingheffing van dga

22 mei 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een

Nieuws

Aftrek dieetkosten

15 mei 2019

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet

Nieuws

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

15 mei 2019

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen

Nieuws

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

8 mei 2019

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht

Nieuws

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

8 mei 2019

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt