Team

Nieuws

Naheffing parkeerbelasting terecht opgelegd?

28 maart 2024

Een gebeurtenis in Almere werpt licht op een interessante fiscale kwestie omtrent parkeerbelasting

Nieuws

Hoe een foutje in een managementovereenkomst de inspecteur bijna in de kaart speelde

21 maart 2024

De inspecteur heeft aan een bv naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd vanwege vermeende

Nieuws

Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

14 maart 2024

De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een subsidieregeling voor energie-intensieve

Nieuws

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

7 maart 2024

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat de bevoegdheid om een aanslag vast te stellen