Team

Nieuws

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

27 oktober 2022

Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure over een

Nieuws

Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

20 oktober 2022

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe de voorgenomen

Nieuws

Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand

13 oktober 2022

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van

Nieuws

Boete wegens niet doen van aangifte

6 oktober 2022

Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen kan de inspecteur een boete opleggen aan een