Team

Nieuws

Extra maatregelen coronacrisis

29 oktober 2020

Het kabinet heeft een uitbreiding van het pakket aan maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis

Nieuws

Verlenging afspraken grensarbeiders

29 oktober 2020

De afspraken die Duitsland en Nederland hebben gemaakt over de behandeling van grensarbeiders ten

Nieuws

Tijdelijke Coronawet aangenomen

29 oktober 2020

De Eerste Kamer heeft de tijdelijke Coronawet aangenomen. Deze wet vervangt de bestaande

Nieuws

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3

29 oktober 2020

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het

Nieuws

Uitzendregeling eigen woning

29 oktober 2020

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er

Nieuws

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

22 oktober 2020

Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan

Nieuws

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

22 oktober 2020

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van FinanciËn dat de belastingheffing in

Nieuws

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

22 oktober 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en

Nieuws

Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring

22 oktober 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel

Nieuws

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

15 oktober 2020

Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht.