Team

Nieuws

Verlaging voorschotpercentage TEK

30 maart 2023

De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is op 21 maart opengesteld. In verband met een daling

Nieuws

Forfaitaire rendementspercentages 2022

23 maart 2023

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3

Nieuws

Overtollige liquiditeiten onderneming

16 maart 2023

De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in

Nieuws

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

9 maart 2023

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na het

Nieuws

Aanvragen TEK kan per 21 maart

2 maart 2023

Het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat mkb-ondernemingen die daarvoor in aanmerking komen

Nieuws

Belastingrente Vpb en bronbelasting

2 maart 2023

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het vaststellen van een belastingaanslag