Team

Nieuws

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

25 juli 2019

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse

Nieuws

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

25 juli 2019

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van

Nieuws

Box 3-heffing

25 juli 2019

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen

Nieuws

Kartelverbod zzp‘ers

25 juli 2019

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van

Nieuws

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18 juli 2019

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris

Nieuws

Commissie belastingheffing multinationals

18 juli 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over

Nieuws

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

18 juli 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nieuws

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11 juli 2019

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en

Nieuws

Forfaits in het belastingstelsel

11 juli 2019

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het

Nieuws

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11 juli 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de