Team

Nieuws

Ontslag met wederzijds goedvinden

25 juni 2020

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt

Nieuws

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

25 juni 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale

Nieuws

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

25 juni 2020

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met

Nieuws

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

25 juni 2020

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een

Nieuws

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

25 juni 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte

Nieuws

Regeling NOW-2 gepubliceerd

25 juni 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer

Nieuws

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

18 juni 2020

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven

Nieuws

Tozo niet voor student-ondernemers

18 juni 2020

De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het

Nieuws

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd

18 juni 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor

Nieuws

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

18 juni 2020

De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie