Team

Nieuws

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

29 augustus 2019

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Nieuws

Fictieve dienstbetrekking

29 augustus 2019

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in

Nieuws

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

29 augustus 2019

Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een

Nieuws

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

22 augustus 2019

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen

Nieuws

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

22 augustus 2019

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt,

Nieuws

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

15 augustus 2019

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het

Nieuws

Auto met transportschade is nieuw voor bpm

15 augustus 2019

Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van

Nieuws

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

15 augustus 2019

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige

Nieuws

Aanpassing BPM per 1 juli 2020

8 augustus 2019

De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de

Nieuws

Beperking duur alimentatie

8 augustus 2019

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie