Team

Nieuws

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

23 april 2020

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nieuws

Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW

23 april 2020

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen

Nieuws

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

16 april 2020

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat

Nieuws

Waardering grond op openingsbalans

16 april 2020

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de

Nieuws

Rapport commissie belastingheffing van multinationals

16 april 2020

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van

Nieuws

Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen

16 april 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter

Nieuws

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

9 april 2020

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt

Nieuws

Aflossing rekening-courant via dividend

9 april 2020

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim €

Nieuws

Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

9 april 2020

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn