Team

Nieuws

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

13 februari 2020

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst

Nieuws

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

13 februari 2020

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in

Nieuws

Eigen woning en niet-samenlevende partners

13 februari 2020

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de

Nieuws

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

13 februari 2020

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op

Nieuws

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

6 februari 2020

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een

Nieuws

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

6 februari 2020

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale

Nieuws

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

6 februari 2020

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst