Team

Nieuws

Datum einde arbeidscontract

12 juni 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van

Nieuws

Wet arbeidsmarkt in balans

12 juni 2019

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de

Nieuws

Scholingsaftrek wordt subsidie

12 juni 2019

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans

Nieuws

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

12 juni 2019

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is

Nieuws

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

5 juni 2019

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1

Nieuws

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

5 juni 2019

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn

Nieuws

Lage arbeidsvergoeding echtgenote

5 juni 2019

De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten

Nieuws

Aanpassing bijstand voor ondernemers

5 juni 2019

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020