Team

Nieuws

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

15 juli 2021

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een

Nieuws

Wijziging Leidraad Invordering

8 juli 2021

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën

Nieuws

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

8 juli 2021

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de

Nieuws

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

8 juli 2021

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang

Nieuws

Publicatie Garantieregeling Evenementen

8 juli 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke

Nieuws

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

1 juli 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bekendgemaakt dat aanvragen voor de TVL voor het

Nieuws

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

1 juli 2021

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden de

Nieuws

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

1 juli 2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021 Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noodmaatregel

Nieuws

Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

1 juli 2021

Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000 exclusief omzetbelasting kunnen voor de

Nieuws

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

1 juli 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar