Team

Nieuws

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

11 februari 2021

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale

Nieuws

Navordering ter correctie giftenaftrek

11 februari 2021

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het

Nieuws

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

4 februari 2021

In een procedure over de verschuldigdheid van door de werkgever betaalde studiekosten nam de

Nieuws

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

4 februari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van

Nieuws

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

4 februari 2021

Het begrip levering van goederen in de omzetbelasting verwijst niet naar de civielrechtelijke

Nieuws

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

4 februari 2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een aanvullende heffingskorting voor ouders die arbeid

Nieuws

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

4 februari 2021

De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciËle vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde

Nieuws

Vooruitbetaalde rente eigen woning

4 februari 2021

De betaalde rente over de eigenwoningschuld behoort tot de aftrekbare kosten van de eigen woning.

Nieuws

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

4 februari 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. De