Team

Nieuws

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

13 februari 2019

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling.

Nieuws

Oplopende schuld dga

13 februari 2019

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of

Nieuws

Discriminatie sollicitante

13 februari 2019

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en

Nieuws

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

7 februari 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en

Nieuws

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

7 februari 2019

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende

Nieuws

Overgangsrecht Brexit aangekondigd

7 februari 2019

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de

Nieuws

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

7 februari 2019

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan