Nieuws

Wisseling van baan en arbeidsongeschiktheidspensioen

1 augustus 2013

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben afspraken gemaakt waardoor het mogelijk is voor zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers om van werkgever te wisselen met behoud van arbeidsongeschiktheidspensioen. Met deze afspraken is een belangrijke belemmering weggenomen voor deze groep werknemers om hun loopbaan elders voort te zetten. De afspraken gelden voor werknemers die na 1 januari 2014 recht krijgen op een uitkering wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en daarna wisselen van werkgever. De afspraken gelden dus voor iedereen die op of na 1 januari 2012 ziek is geworden, aansluitend gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en vervolgens overstapt naar een andere werkgever. Gezien deze afspraken vindt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het niet nodig om hiervoor een wettelijke regeling te treffen.

Deel dit artikel: