Nieuws

Wijzigingen pensioen en lijfrente

6 november 2014

Per 1 januari 2015 worden de fiscale mogelijkheden voor de opbouw van oudedagsvoorzieningen verder beperkt. De opbouw- en premiepercentages voor de pensioenopbouw zijn verlaagd en het pensioengevend inkomen wordt gemaximeerd op een bedrag van € 100.000. Ook de opbouwmogelijkheden voor partner- en wezenpensioen worden beperkt. Om over het deel van het inkomen dat uitgaat boven een bedrag van € 100.000 toch een vorm van oudedagsvoorziening op te kunnen bouwen kan op vrijwillige basis een zogenaamde netto lijfrenteverzekering worden afgesloten. De premie hiervoor is niet aftrekbaar. Wel is de waarde van de netto lijfrente vrijgesteld in box 3. De uitkeringen worden t.z.t. niet belast in box 1.

De betaalde premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar. De aftrekbare premie voor een lijfrente bedraagt in 2014 maximaal 15,5% van de premiegrondslag. Per 1 januari 2015 daalt de maximale aftrek voor lijfrenten naar 13,8%.

Tip: Om de aftrekruimte voor lijfrentepremie in 2014 te benutten moet de premie uiterlijk op 31 december van dit jaar betaald zijn!

Deel dit artikel: