Nieuws

Waardering pand op basis van huurprijs

9 augustus 2012

De waarde van onroerende zaken wordt op grond van de Wet WOZ jaarlijks vastgesteld. De WOZ-waarde is de prijs waarvoor de onroerende zaak op de waardepeildatum in volle en onbezwaarde eigendom zou kunnen worden overgedragen. Voor niet-woningen kan de WOZ-waarde worden bepaald door kapitalisatie van de bruto huur.
 
Een in 2007 voor een bedrag van € 470.000 gekocht bedrijfspand werd verhuurd voor een bedrag van € 60.600 per jaar. De gemeente stelde de WOZ-waarde van het bedrijfspand met waardepeildatum 1 januari 2010 vast op € 557.000. De kapitalisatiefactor die de gemeente hanteerde bedroeg 10,5. Deze factor was niet in geschil, maar de vastgestelde waarde wel.
Gezien de overeengekomen huur van € 60.600 oordeelde de rechtbank dat de WOZ-waarde niet te hoog was vastgesteld. De verhuurder van het pand had niet aangetoond dat de overeengekomen huur niet reëel of marktconform was. Verhuurder en huurder waren onafhankelijk van elkaar. Het enkele feit dat de huur in 2010 niet steeds op tijd werd betaald was geen reden om de overeengekomen huur als niet marktconform te kwalificeren.

Deel dit artikel: