Nieuws

Voorgestelde forensentaks van de baan?

4 oktober 2012

Een van de voorgestelde maatregelen in het Belastingplan 2013, die voortvloeit uit het Lenteakkoord, is de afschaffing van de onbelaste vergoeding voor kosten van woon-werkverkeer. Daarmee samenhangend wordt het woon-werkverkeer met een auto van de zaak aangemerkt als priv├ęgebruik. Dat geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor ondernemers. Met deze maatregel zou worden teruggegrepen naar de tijd voor 2004, toen er in fiscaal opzicht onderscheid werd gemaakt tussen reizen in het kader van regelmatig woon-werkverkeer en andere in het kader van de dienstbetrekking gemaakte reizen.

Inmiddels is er door VVD en PVDA, vooruitlopend op een mogelijk regeerakkoord, een deelakkoord gesloten waarin deze voorgestelde maatregel ongedaan gemaakt wordt. Omdat deze partijen na de verkiezingen een meerderheid hebben in de Tweede Kamer is de verwachting dat dit wetsvoorstel wordt ingetrokken. Ter gedeeltelijke dekking van de afschaffing van de forensentaks gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog, wordt het aangekondigde vitaliteitssparen niet ingevoerd en wordt de assurantiebelasting verhoogd tot 21%.

Deel dit artikel: