Nieuws

Voordeel uit incidentele activiteit onderneming

23 augustus 2012

Winst is een ruim begrip en omvat alle voordelen die voortvloeien uit de uitoefening van een bedrijf, inclusief incidentele voordelen. Ondernemingen zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie moeten voeren dat rechten en verplichtingen en alle verdere voor de heffing van belasting van belang zijnde gegevens daaruit op ieder moment duidelijk zijn.

 

Een BV had in haar administratie de voordelen uit de incidentele verkoop van een partij meubels niet geregistreerd. De inspecteur had na een boekenonderzoek een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting opgelegd voor de geschatte winst uit deze verkoop. De inspecteur slaagde er in om aannemelijk te maken dat de BV voordelen uit de meubelverkoop had genoten door te verwijzen naar in de lokale media aangekondigde meubelverkoopdagen. Hof Den Haag was van oordeel dat de administratie van de BV niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen, met omkering en verzwaring van de bewijslast als gevolg. De BV moest bewijzen dat de opgelegde navorderingsaanslag niet juist was, maar slaagde er niet in aan te tonen dat er minder dan het door de inspecteur veronderstelde aantal meubels was verkocht. De schatting van de opbrengsten uit de verkoop was volgens het hof niet onredelijk.

Deel dit artikel: