Nieuws

Verruiming termijn aanvraag kinderopvangtoeslag

3 april 2013

Ter bestrijding van fraude met de kinderopvangtoeslag is de termijn om deze toeslag met terugwerkende kracht aan te vragen sinds 2012 beperkt tot maximaal twee maanden. Door deze maatregel heeft een grote groep rechthebbenden over 2012 en een deel van 2013 geen toeslag gehad omdat zij te laat waren met het indienen van hun aanvraag. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom besloten deze maategel voor de jaren 2012 en 2013 niet toe te passen. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de maatregel in aangepaste vorm weer van kracht. De aanvraagtermijn wordt met ingang van 1 januari 2014 verlengd tot 3 maanden.

Ouders die een afgewezen verzoek om met terugwerkende kracht van meer dan twee maanden kinderopvangtoeslag over 2012 en 2013 hebben ingediend, zullen door de Belastingdienst/Toeslagen worden benaderd. Andere ouders moeten zelf een aanvraag indienen.

Deel dit artikel: